Suoraan sisältöön

Havs-Info

Fiske, foto: Idrottsservicen

Infopunkten för fiske finns på Kungsgårdsholmen vid Gammelstadsforsen, vid Viksvägen 1. Av fiskeövervakarna kan du fråga om fisketillstånd samt även bland annat om hur fisket ordnas, fångstmängder och andra saker som berör fiske. Det delas också ut fiske- och friluftsbroschyrer, bland annat en karta över Helsingfors fiskevatten samt frilufts- och cykelkartor. Grupper för mete under sommarsäsongen, från början av maj till början av september.

På Fiske info säljs stadens fisketillstånd samt tillstånd för fiske med handredskap och passiva redskap (nät, katsa osv.). Tillstånden kan inte betalas med kort.

Öppet    

mån  — fr 14.00 - 16.00

Info är stängd 5.-8.12. och 21.12.-26.12. och 1.1.2020-29.2.2020.


lö och sö stängd

Trafikförbindelser
Med buss: På hållplatsen Gammelstaden vid Viksvägen stannar bussarna 57, 68, 71, 71V, 74 och 506.
Bussarna 70, 70T, 73, 75, 77 samt regiontrafikens bussar 730–742 stannar vid depån i Forsby, på Gustav Vasas väg. Reseplaneraren

Med spårvagn: Med spårvagnarna nr 6 och 8. Ändhållplatsen är vid Kaj Francks plats vid Arabiastranden, därifrån 1,5 kilometers promenad. Se strandrutten i Reseplaneraren för cykling och gång.

Med bil: På Borgnäset finns en stor parkeringsplats (adress Åminnevägen), se närmare på kartan.

Till fots eller med cykel: Det finns bra förbindelser för fotgängare och cyklister till Kungsgårdsholmen från både centrum, Vik och längs Vanda å. 06.12.2019 11:38
hsl-logo Rese
planeraren

: