Suoraan sisältöön

Gammelstadsforsen

Gammelstadsforsen

Gammelstadsforsen är porten till Vanda å. Tack vare sitt landskap, kulturarv och naturvärde är den också stadsbornas port tillbaka till naturen.

Tillåtna former av fiske i Gammelstadsforsen är flugfiske och spinnfiske som tillåts turvisa dagar. I forsens övre och nedre lopp säljs tillstånd för forsfiske.

Bilparkering
är tillåten endast på de ställen som på kartan är utmärkta för ändamålet. Rutorna framför restaurang Helsinge är avsedda för restaurangens gäster och parkeringen vid Tekniska museet för museets gäster. Det är skäl att parkera bilarna på parkeringsplatserna utanför Kungsgårdsholmen t.ex. på Borgnäset.06.12.2019 11:41
hsl-logo Rese
planeraren

:


Fiskeplatser

Fiskeplatser i Gammelstadsforsen.

Förbud och begränsningar

Förbud och begränsningar i området runt Gammelstadsforsen.

Fiskelicenser

Fiskelicenser för Gammelstadsforsen