Hoppa till innehållet

Fiskeställen

Fiske. Foto: Helsingfors stad

Fiskeområden för gös

De bästa fiskeområdena för gös är i vikar: Bredviken, Fölisöfjärden, Gammelstadsfjärden, Kronbergsfjärden och Botbyviken. Gös fiskas i huvudsak med drag, kastredskap och nät.

Sik, öring och lax

Vid Vanda ås mynning kan man fiska bland annat sik, öring och lax med spö när de vandrande fiskarna stiger upp i ån för att leka. Observera dock höstfredningen 1.9–30.11. Efter att höstfredningen har börjat, samlar sikhåvningen trogna utövare på murarna till lugnvattnen. Bland insjöarna är Kaitalampi i Luk friluftsområde en populär plats att fånga regnbågslax.

Abborre och strömming

I takt med att säsongen för pilkfiske har blivit kortare har jiggfiske, pilkning från brygga och fiske från båt ökat när det gäller abborrfisket. Utanför Helsingfors finns många områden som lämpar sig för abborrfiske. För fiske med strömmingshäckla finns etablerade fångstplatser på Drumsö bro.

Obs! Drumsö bro renoveras långt in på hösten 2020 och under den tiden är det förbjudet att fiska från bron. Likaså är Märaholmskajen vid Kabelfabriken hemmahamn för Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda och det finns ingen anledning att gå in på det inhägnade området ens för att fiska med strömmingshäckla. Strömming kan fiskas även i många andra områden, såsom Busholmen, Fölisön och från båt.

Gädda

Gädda hittas bäst i Vanda ås mynning efter att isarna har smält, och senare på sommaren i strandvassen bland annat i Gammelstadsfjärden.

Övriga fiskar

Genom mete är det möjligt att året om även få karp, asp, sik, ruda och många karpfiskar i Helsingfors vattenområden.

Karta över fiskevattnen (PDF)

Naturskyddsområden

Fiske i Vanda å (på Finska)28.12.2020 09:40