Hoppa till innehållet

Fiskerikontroll

I Helsingfors fiskevatten utförs fiskerikontrollen av de fiskeriinspektörer i NTM-centralens register som staden har auktoriserat samt av fiskeriinspektörerna för Helsingfors-Esbo fiskeområdet.

Kontrollen utförs alla dagar, dygnet runt.

Mer information om kontrollen ges av

fiskerisakkunnig Jukka Linder, jukka.linder@hel.fi
tfn 09 310 87964, 040 632 7742
fiskerirådgivare Sari Snellman, sari.snellman@hel.fi
tfn 050 356 9243
15.06.2021 11:32