Suoraan sisältöön

Tillstånd för yrkesfiskare

- Redskapstillstånd för yrkesfiske kan endast lösas ut vid fiskeenheten vid idrottsservicen från fiskechef Jukka Linder tfn 09 310 87964
- Det lönar sig att på förhand komma överens om en tidpunkt för besöket.
- Ryssja (höjd över 1,5 meter) 20 e/år, ryssja (höjd under 1,5 meter) 15 e/år, trål 20 e/st./år.
- Idrottsservicen rapporterar om yrkesfiske till NTM-centralen.DELA
06.12.2019 11:40