Suoraan sisältöön

Helsingfors stads fisketillstånd

Om Du nöjer Dig med att bara fiska i Helsingfors stads fiskevatten behöver Du inte betala spöfiskeavgift till Södra Finlands län, utan det räcker med ett fisketillstånd som beviljats av staden.

- Gäller för helsingforsare och för personer i Helsingfors stads tjänst:
- Tillstånd gäller för ett kalenderår

Katsa
- 13 e / st.
- 2 st. /matlag

Långrev
- 13 e / 100 krokar
- 1 st. / matlag

Undervattensfiske
- 13 e / person och år

Stångkrok
- 13 e / 10 st. 
- 10 st. / matlag

Ljusterfiske
- 13 e / person och år

Nät
- 13 e / st. 
- 4 st. / matlag

Spinnfisketillstånd för Helsingfors
- 13 e / person och år
- berättigar till trolling och till att fiska med spinnspö och fluga
- antalet drag och spön är inte begränsat
- licensen är personlig
- gäller också på vatten som tillhör Vanda stad i Vanda å på de ställen där ån är gräns mellan Vanda och Helsingfors.

Spinnfisketillstånd för Helsingfors och Esbo
- säljs bara till helsingforsare och Esbobor
- pris 17 e / person och år
- trolling, spinnfiske och flugfiske ingår
- antalet drag och spön är inte begränsat
- tillståndet är personligt

Utsocknes och utlänningar
- turistfisketillstånd 10 e /dygn, 15 e /vecka eller 40 e /kalenderår.
- fisketillstånden gäller under ett kalenderår. Turister och andra besökare beviljas inte tillstånd för stående redskap
- fiskare i åldern 18 - 64 år skall till staten erlägga fiskevårdsavgift,7 e / vecka eller 22 e / kalenderår. Inbetalning på kontot Nordea 166030 - 101496, spara kvittot.DELA
06.12.2019 11:39