Suoraan sisältöön

Fisketillstånd för Gammelstadsforsen

Tillstånd för fiske i Gammelstadsforsen jämte lugnvatten säljs av Havs-Info, adress Viksvägen 1, 00560 Helsingfors

Havs-Info öppettider
Från måndag till fredagen kl 8.30 - 16.00
 

Tillstånd för forsfiske 

Priser och fiskeskift
Från början av january till slutet av april 10 e /person för 12 timmar
- skiftet börjar/slutar kl 6.00 och kl 18.00
Från början av juli till den 14 september 10 e /person för 6 timmar
- skiftet börjar/slutar kl 6.00, kl. 12.00, kl 18.00 och kl 24.00
Från 11 september till årets slut 10 e /person för 6 timmar
- skiftet börjar/slutar kl 7.00 och  kl 13.00 . Mellan kl 19.00och kl 7.00 råder fiskeförbud i forsen.

Under dagar med jämnt datum sker forsfisket med drag, under udda dagar med fluga

Anvisningar
-
Högst 10 licenser per skift säljs.
- Dragfiske sker på jämna dagar, flugfiske på udda dagar.
- Tillstånd får köpas men inte bokas i förväg. Information om antalet sålda licenser ges på numret tfn 09 310 87777.
- Tillstånd kan inte beställas per telefon
- Den som köper tillstånd och är mellan 18 och 64 år skall visa upp kvitto på betald fiskevårdsav-gift; om tillstånd köps för flera personer skall det visas upp kvitton för alla.
- Tillstånden är strikt personliga och de får inte överlåtas till en annan
- Tillstånden och kvittot över betald fiskevårdsavgift skall bäras med under fisket och på begäran uppvisas för fiskeritillsynsmännen.

Tillstånd för lugnvattnen vid forsen
Priser för helsingforsare
- 1 dygn 5 e / person
- årsavgift 20 e / person

Priser för utsocknes (turistlicens)
- 10 e / dygn, 15 e / vecka och 40 e / år
- Licensen för utsocknes ger innehavarna rätt att fiska i Helsingfors stads alla fiskevatten utom i själva Gammelstadsforsen

Anvisningar
- Tillståndet för lugnvattnet krävs inte av personer under 18 år
- tillståndet gäller för spinnfiske, mete och flugfiske samt för sikhåvning från 15 september till årets slut.
- Inga begränsningar gäller för antalet lugnvattenstillstånd.
- Utsocknes kan köpa turisttillstånd
- Tillstånden för lugnvattnet säljs enbart i Havs-Info, tfn 09 310 87777.DELA
16.04.2020 13:19