Suoraan sisältöön

Fisketillstånd och försäljningsställen

Fiskare vid Gammelstadsforsen

Staden säljer fisketillstånd vid Meri-info i Vik och i Tölö sporthall. Tillstånd till fiske i Gammelstadsforsen jämte lugnvattnet säljs vid Meri-info. Tillstånd till lugnvattnet kan också köpas på webben på adressen www.kalakortti.com (på finska).

Alla fiskare i åldern 18 - 64 år som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med en strömmingshäckla ska betala en fiskevårdsavgift. Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dygn.

Försäljningsställen

Kom ihåg att det är inte möjligt att betala med bankkortet (debit/credit) i alla försäljningspunkter.06.12.2019 11:39