Hoppa till innehållet

Bilder och priser

Fiske. Foto: Helsingfors stad

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla hör till allemansrätten, så för dem behövs inget tillstånd

Åldersspecifika fisketillstånd är rätt till handredskapsfiske med ett spö för personer under 18 och över 65 år, med undantag av forsar och strömmar samt områden som kräver specialtillstånd. För dessa behöver man även tillstånd av vattenområdets ägare. Alla andra (18–64-åringar) behöver fiskekort (www.eraluvat.fi) för fiske med drag (tillståndet gäller oftast för fiske med bara ett spö, se ovan); när man fiskar med flera spön behövs tillstånd av vattenområdets ägare.

  • Samtliga av Helsingfors stads fisketillstånd säljs endast på nätet på adressen www.kalakortti.com
  • Utöver tillståndets pris tar kalakortti.com även ut en leveransavgift för tillståndet.

För helsingforsare (på priserna tillkommer kalakortti.com:s expeditionsavgifter):

- nät 4 st./person 13 e /st.
- katsa 2 st./person 13 e /st.
- långrev 100 krokar 1 st./person 13 e /st.
- ståndkrok 10 st./person 13 e /10 st.
- tillstånd för handredskapsfiske i Helsingfors 13 e /person/kalenderår
- tillstånd för handredskapsfiske i Helsingfors och Esbo 17 e /person/kalenderår
- undervattensfiske 13 e /person/kalenderår
- ljusterfiske 13 e /person/kalenderår
- tillstånd för forsfiske i Gammelstadsforsen 10 e/period
- tillstånd för lugnvatten vid Gammelstadsforsen 5 e /dygn, 20 e /år
- fartygsspecifikt tillstånd för Helsingfors vattenområden 110 e /kalenderår
- tillstånd för fisketävlingar 0,20 e /person/Helsingforsförening.

För utsocknes fiskare (på priserna tillkommer kalakortti.com:s expeditionsavgifter):

- turistfisketillstånd för handredskapsfiske 10 e /dygn, 15 e /vecka, 40 e /kalenderår (rätt att fiska i samtliga av stadens vattenområden med undantag av Gammelstadsforsen)
- turistfisketillstånd för handredskapsfiske i Helsingfors och Esbo 60 e /kalenderår
- tillstånd för forsfiske i Gammelstadsforsen 10 e /period
- fartygsspecifikt tillstånd för handredskapsfiske för Helsingfors vattenområden 110 e /kalenderår
- tillstånd för fisketävlingar 0,60 e /person/utsocknes föreningar.

Tillstånd för kommersiellt fiske

Tillstånd för yrkesfiskare köps på nätet på adressen www.kalakortti.com efter att den som ämnar bli kommersiell fiskare har talat personligen med Helsingfors fiskerisakkunnige Jukka Linder. Kontakta Jukka per telefon på 09 310 87964 eller jukka.linder@hel.fi.

I beviljandet av tillstånd beaktas skötsel- och användningsplanen för Helsingfors-Esbo fiskeområden och fiskarens personliga mål och planer. Tillstånd beviljas endast fiskare som hör till NTM-centralens register över kommersiella fiskare.

Havsfågeljakt

Tillstånd för havsfågeljakt kan köpas på samma adress som fisketillstånd: www.kalakortti.com.
Helsingfors stads holmar för havsfågeljakt är utmärkta på kartan över stadens fiskevatten. Kartan finns på nätet på adressen:
Jaktperiod 15.9–31.12.

QR-koder för fisketillstånden (på fnska)

Tillstånd från delägarlag

  • Luks delägarlag: www.kalakortti.com
  • Saarijärvi delägarlag: Tillstånd säljs av Nino Busi och Jari Vanamo, tfn 0500 683 486
  • Älgsjölandets delägarlag (Ingå): Forsen i Älgsjölandets friluftsområde, tfn 040 701 6301
  • Västra Onaslandets delägarlag (Borgå): Tillstånd säljs av Toby Sirén, tfn 0400 614 887, onas@thsfinland.fi
  • Fagerö delägarlag (Sibbo): Helsingfors stads tillstånd för fiske med drag gäller.


04.06.2021 16:22