Suoraan sisältöön

Anvisningar om reserveringen av stadens båtplatser

Ansökningsförfarandet
- Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in.
- Den sökande eller en person med fullmakt av den sökande skall inlämna ansökan med personligt besök i  båtplatsreserveringen. I anslutning till inlämningen av ansökan betalar den sökande en handläggningsavgift, 8 e.
- Hyrandet av båtplats och anmälningen som köande till båtplats sker i båtplatsreserveringen i Tölö sporthall.  Reserveringen har öppet vardagar kl. 9 - 16 och adressen är Paavo Nurmis gränd 1 E. Reserveringen har telefonrådgivning måndag-fredag kl. 9 - 14 på numret 09 310 87900

Båtplatsavgifterna från början av år 2017
Grundavgifter

bredd, m pris, e bredd, m pris, e
2,00 106,00 5,00 343,00
2,50 145,50 5,50 382,50
2,75 165,10 6,00 422,00
3,00 185,00 6,50 461,50
3,50 224,50 7,00 501,00
4,00 264,00    
4,50 303,50    

- Grundavgiften bestäms enligt båtplatsens bredd
- Båtens största bredd får vara högst 40 cm mindre än båtplatsens nominella bredd
- I de nämnda priserna ingår 24 % moms
- För Helsingforsföretag debiteras dubbel avgift.
- Om akterförtöjning finns, höjs grundavgiften med 28 %
- Om el finns vid båtplatsen höjs grundavgiften med 12 %
- Om vattenledning finns vid båtplatsen höjs grundavgiften med 2 %
- Om avfallshantering finns vid båtplatsen höjs grundavgiften med 8 %
- Om båtbryggan är försedd med låsbar port höjs grundavgiften med 4 e
- Om bryggan/kajen är belyst höjs grundavgiften med 10 e

Båtplatsens pris består av
3 meters plats a` 185 e
+förtöjning 28%, el 12%, vatten 2%, avfall 8%,
+belysning 10 e och port 4 e
tillsammans 291,50 e (inkl.moms. 24%)
- Roddbåts- och jolleplats på land 58 e
- Plats för båt på trailer (i Botbygård) 11.6 - 14.9 120 e
- Förtöjning vid boj
- när bojen förankrats av staden 306 e06.12.2019 11:29