Suoraan sisältöön

Båtliv

Taivallahti båthamn

Helsingfors läge vid havet är utmärkt för dem som använder båt. För båthamnarna ansvarar Helsingfors idrottsservicen och ett stort antal båtklubbar och båtföreningar. 

Den som rör sig med egen båt i centrum av Helsingfors kan ta i land i gästhamnen på Skatudden alldeles intill Salutorget och all service. Gästhamnar finns också på Sveaborg, på Rönnskär och  på Blekholmen.

Aktuell information

Få mer ut av skärgården: tjänsten Ahti samlar skärgårdens möjligheter på en och samma plattform

Den nya tjänsten samlar de mest intressanta tjänsterna i det havsnära Helsingfors på en webbplats, som optimerats för mobil användning.

Ahti är en databas som utvecklas i samarbete med företag, båtklubbar och andra aktörer inom båtsektorn. Tjänsten gör det bland annat möjligt att hyra ut lediga båtplatser till andra båtförare. Målet är att göra skärgården allt lättare tillgänglig för helsingforsare – såväl båtfolket som landkrabbor.

I september publicerades det en testversion av tjänsten, som kan testas på ahti.app. Med hjälp av testversionen samlar man in respons för utveckling av tjänsten till den slutgiltiga versionen. Avsikten är att Ahti är färdig att användas under Helsingforsbiennalen sommaren 2020.

Målet är att Ahti i fortsättningen omfattar allt från öar, holmar, stränder, caféer och båtservicestationer till hyresbåtar, SUP-brädor och härliga bastur. Med hjälp av appen har du snart hela Finska viken i din ficka.

Meddelande till sökande av vinterförvaringsplats för båt

Dröjsmål i ibruktagandet av ett nytt system orsakar rusning hos kundtjänsten vid Helsingfors stads båtplatsreservering. Därför lyckas handläggningen av vinterförvaringsansökningar för områdena som fylls upp i upptagningsordning inte enligt tidtabellen, så vi kommer ännu den här säsongen att återgå till tidigare praxis.

ANVISNINGAR FÖR DIG SOM VILL HA EN PLATS I OMRÅDET SOM FYLLS UPP I UPPTAGNINGSORDNING, ÄVEN OM DU REDAN SÖKT DEN ELEKTRONISKT:

1. Besök det önskade upptagningsordningsområdet för att se om det finns plats för din båt. Områden som fylls upp i upptagningsordning i väster är Ärtholmen, Smedjeviken, Kajsaniemi och Källviken och i öster Rosenudden I och II, Botby, Marudd, Strömsviken.

2. Då du hittat en lämplig plats ska du komma till båtplatsreserveringen och betala vinterförvaringen (betalning endast med kort). Vi betjänar vardagar kl. 9–16, Paavo Nurmis gränd 1 E, 00250 Helsingfors. Du får samtidigt en dekal som berättigar till vinterförvaring.

3. Ta upp båten i området och fäst dekalen på en synlig plats på båtbocken eller på båten.

Ansökan om kundspecifika rutplatser sker fortsättningsvis elektroniskt på adressen venepaikat.hel.fi. Antalet rutplatser är begränsat och på grund av det stora antalet sökande räcker platserna inte till alla.

Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) 
Båtförare som dockar sina båtar på Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) kan i fortsättningen flytta sin dockningsutrustning till Råholmens dockningsområde över sommaren.DELA
06.12.2019 11:29