Hoppa till innehållet

Båtliv

Taivallahti båthamn

Helsingfors läge vid havet är utmärkt för dem som använder båt. För båthamnarna ansvarar Helsingfors idrottsservicen och ett stort antal båtklubbar och båtföreningar. 

Den som rör sig med egen båt i centrum av Helsingfors kan ta i land i gästhamnen på Skatudden alldeles intill Salutorget och all service. Gästhamnar finns också på Sveaborg, på Rönnskär och  på Blekholmen.

Aktuell information

Kundtjänsten för båtplatsreservationerna i Tölö sporthall är stängd

Under sommaren 2020 betjänar båtplatsbokningarna per telefon och på nätet. Kundtjänstpersonalen flyttar till Vallgård och på hösten, och ifall coronasituationen tillåter, kommer man att kunna boka tider för personlig rådgivning.
venepaikkavaraukset@hel.fi, tfn 09 310 87900, mån-tors kl. 9-12.

Betalningar sker med fakturor per e-post. Om du önskar betala kontant vänligen kontakta venepaikkavaraukset@hel.fi.

Vi kommer att informera om praxis för kundtjänsten i augusti. I september håller båtreservationspersonalen ett infotillfälle till vilket alla båtplatsinnehavare eller -sökande är välkomna. Om detta kommer vi att informera senare.

Beträffande underhållsärenden kan du kontakta Sasu Forsström (östra båtteamet) itainenveneilytiimi@hel.fi och Tomi Bruns (västra båtteamet) lantinenveneilytiimi@hel.fi.


Ansökan om vinteruppläggningsplatser 2020–2021

Ansökan om vinteruppläggningsplatser för säsongen 2020–2021 är nu aktuell. Vi skickar en faktura till de kunder som har haft rutplats förra säsongen. Om du är ny sökande, ansök om rutplats genom att göra en elektronisk ansökan på webben på venepaikat.hel.fi/sv. Lediga rutplatser delas ut på hösten i ansökningsordning. Vi skickar ut erbjudande om plats via e-post.

Vi skickar inte någon faktura till de kunder som har haft vinteruppläggningsplats i upptagningsordningsområdet, utan betalning sker till båtplatsreserveringens konto efter att båten har tagits till upptagningsordningsområdet. Vi informerar senare på webben om betalning för plats i upptagningsordningsområdet på den här adressen, samt på upptagningsordningsområdets infotavlor. Till de kunder som har betalat för en vinteruppläggningsplats skickas en vinteruppläggningsdekal till hemadressen, Vi ber er klistra dekalen på en synlig plats på båten.

Båtägarna kan ta sin båt till önskat upptagningsordningsområde från och med den 15 september 2020. Observera att man inte får ta båtar till upptagningsordningsområdena innan uppläggningstiden börjar den 15 september 2020.


Få mer ut av skärgården: tjänsten Ahti samlar skärgårdens möjligheter på en och samma plattform

Den nya tjänsten samlar de mest intressanta tjänsterna i det havsnära Helsingfors på en webbplats, som optimerats för mobil användning.

Ahti är en databas som utvecklas i samarbete med företag, båtklubbar och andra aktörer inom båtsektorn. Tjänsten gör det bland annat möjligt att hyra ut lediga båtplatser till andra båtförare. Målet är att göra skärgården allt lättare tillgänglig för helsingforsare – såväl båtfolket som landkrabbor.

I september publicerades det en testversion av tjänsten, som kan testas på ahti.app. Med hjälp av testversionen samlar man in respons för utveckling av tjänsten till den slutgiltiga versionen. Avsikten är att Ahti är färdig att användas under Helsingforsbiennalen sommaren 2020.

Målet är att Ahti i fortsättningen omfattar allt från öar, holmar, stränder, caféer och båtservicestationer till hyresbåtar, SUP-brädor och härliga bastur. Med hjälp av appen har du snart hela Finska viken i din ficka.

Meddelande till sökande av vinterförvaringsplats för båt

Dröjsmål i ibruktagandet av ett nytt system orsakar rusning hos kundtjänsten vid Helsingfors stads båtplatsreservering. Därför lyckas handläggningen av vinterförvaringsansökningar för områdena som fylls upp i upptagningsordning inte enligt tidtabellen, så vi kommer ännu den här säsongen att återgå till tidigare praxis.

ANVISNINGAR FÖR DIG SOM VILL HA EN PLATS I OMRÅDET SOM FYLLS UPP I UPPTAGNINGSORDNING, ÄVEN OM DU REDAN SÖKT DEN ELEKTRONISKT:

1. Besök det önskade upptagningsordningsområdet för att se om det finns plats för din båt. Områden som fylls upp i upptagningsordning i väster är Ärtholmen, Smedjeviken, Kajsaniemi och Källviken och i öster Rosenudden I och II, Botby, Marudd, Strömsviken.

2. Då du hittat en lämplig plats ska du komma till båtplatsreserveringen och betala vinterförvaringen (betalning endast med kort). Vi betjänar vardagar kl. 9–16, Paavo Nurmis gränd 1 E, 00250 Helsingfors. Du får samtidigt en dekal som berättigar till vinterförvaring.

3. Ta upp båten i området och fäst dekalen på en synlig plats på båtbocken eller på båten.

Ansökan om kundspecifika rutplatser sker fortsättningsvis elektroniskt på adressen venepaikat.hel.fi. Antalet rutplatser är begränsat och på grund av det stora antalet sökande räcker platserna inte till alla.

Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) 
Båtförare som dockar sina båtar på Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) kan i fortsättningen flytta sin dockningsutrustning till Råholmens dockningsområde över sommaren.03.02.2021 12:52