Suoraan sisältöön

Båtliv

Taivallahti båthamn

Helsingfors läge vid havet är utmärkt för dem som använder båt. För båthamnarna ansvarar Helsingfors idrottsservicen och ett stort antal båtklubbar och båtföreningar. 

Den som rör sig med egen båt i centrum av Helsingfors kan ta i land i gästhamnen på Skatudden alldeles intill Salutorget och all service. Gästhamnar finns också på Sveaborg, på Rönnskär och  på Blekholmen.

Aktuell information

Meddelande till sökande av vinterförvaringsplats för båt

Dröjsmål i ibruktagandet av ett nytt system orsakar rusning hos kundtjänsten vid Helsingfors stads båtplatsreservering. Därför lyckas handläggningen av vinterförvaringsansökningar för områdena som fylls upp i upptagningsordning inte enligt tidtabellen, så vi kommer ännu den här säsongen att återgå till tidigare praxis.

ANVISNINGAR FÖR DIG SOM VILL HA EN PLATS I OMRÅDET SOM FYLLS UPP I UPPTAGNINGSORDNING, ÄVEN OM DU REDAN SÖKT DEN ELEKTRONISKT:

1. Besök det önskade upptagningsordningsområdet för att se om det finns plats för din båt. Områden som fylls upp i upptagningsordning i väster är Ärtholmen, Smedjeviken, Kajsaniemi och Källviken och i öster Rosenudden I och II, Botby, Marudd, Strömsviken.

2. Då du hittat en lämplig plats ska du komma till båtplatsreserveringen och betala vinterförvaringen (betalning endast med kort). Vi betjänar vardagar kl. 9–16, Paavo Nurmis gränd 1 E, 00250 Helsingfors. Du får samtidigt en dekal som berättigar till vinterförvaring.

3. Ta upp båten i området och fäst dekalen på en synlig plats på båtbocken eller på båten.

Ansökan om kundspecifika rutplatser sker fortsättningsvis elektroniskt på adressen venepaikat.hel.fi. Antalet rutplatser är begränsat och på grund av det stora antalet sökande räcker platserna inte till alla.

Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) 
Båtförare som dockar sina båtar på Havshamnens västra vinterförvaringsområde (Eirastranden 1) kan i fortsättningen flytta sin dockningsutrustning till Råholmens dockningsområde över sommaren.DELA
09.10.2019 15:03