Hoppa till innehållet

Föräldrarinfo

Eleverna övar danser och gott uppförande i skolan under november. Föräldrarna får information om festen, övningarna och tidtabellen för festen och transporterna via Wilma. Nedan följer ofta ställda frågor och svaren på dem.

Hur ska barnen klä sig till festen?

Snyggt, lite finare än till vardags, i kläder lämpliga för en tioåring. Alla har inte möjligheter att klä sig i festkläder, och lagom är därför bäst. Skorna bör vara bekväma och lämpliga att röra sig i ett stort hus och dansa i.

Får barnen mat på festen?

Det serveras cocktailtilltugg på festen. Barnen borde äta ordentligt före festen.

Varför får föräldrarna inte komma med på festen?

Myndigheterna har begränsat antalet personer som får vistas i Finlandiahuset samtidigt. Om Föräldrarna har kommit överens med läraren om att de hämtar sitt barn, får de hämta barnet vid Finlandiahusets huvudentrén efter festen.

Får barnen ha med sig sin mobil och fotografera och filma under festen?

Eleverna bör följa den egna skolans anvisningar vad gäller medtagande och användning av mobiltelefoner.

Hur kommer barnen till festen?

Barnen åker buss till festen tillsammans med sin egen lärare. Transporterna är noggrant planerade, också tidsmässigt.

Finns det någon plats för ytterkläder och skor?

Barnen lämnar ytterkläderna och skorna till bussar.  Eleverna går in genom dörrarna bakom Finlandia-huset.
Samma buss som barnen kommit med till Finlandiahuset transporterar dem tillbaka till skolan. Det är viktigt att barnen minns numret på sin egen buss och håller sig till sin egen grupp.

Måste barnen köa utomhus?

Nej.

Måste barnen ha pengar med sig?

Nej.

Kan ett barn med födoämnesallergi äta på festen?

Läraren meddelar på en blankett direkt Finlandiahusets restaurang vilka födoämnesallergier barnen i klassen har. Alla allergiska barn får sedan en egen portion på begäran av läraren.

Lönar det sig för ett barn med ansträngningsförbud att komma till festen?

Det gör det absolut för det är fråga om en engångshändelse. Programmet och hela festen är en upplevelse i sig.

Hur är det om barnet är blygt eller spänner sig mycket?

Senast när programmet börjat har alla brukat glömma sin nervositet. Om spänningen gör något barn illamående, vilket har inträffar ibland, finns det hjälp att få i ett vilorum där en läkare och ett team från Finlands Röda Kors har jour.

Vad händer om barnet glömmer dansstegen?

Det här är inget problem. Dansledaren ger anvisningar från scenen, och det är lätt att följa med. Det viktigaste på festen är att man trivs, ett enstaka felaktigt steg spelar ingen roll. Lärarna lär sina elever danserna under november.

Vem kan barnet vända sig till om den egna läraren inte syns till på festen?

Gymnasistelever och Finlandiahusets personal hjälper gärna. Informationen kan vid behov kalla på läraren. I samband med toalettbesök är det viktigt att komma ihåg var man lämnade den egna klassen så att man sedan hittar läraren och klasskamraterna.

Också för information, att bandet spelar på en lämplig volym, men barnen kan få öronproppar av personalen.06.12.2019 11:08