Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Stugor och odlingslotter

Staden har utarrenderat jordområdena till föreningar, som ansvarar för sommarhydde-, koloniträdgårds- och odlingslottsverksamheten. De sköter bland annat administrationen och övervakar att bruks- och skötselanvisningarna efterföljs. De enskilda hyresgästerna kommunicerar direkt med föreningarna.

Du kan höra dig för hos föreningarna angående lediga odlingslotter som hyrs ut och sommarhyddor samt koloniträdgårdsstugor som är till salu.

Tomterna är öppna rekreationsområden

Odlingslotts- och koloniträdgårdsområdena är rekreationsområden som är öppna för alla och det är tillåtet att röra sig på gångarna och de övriga allmänna områdena. Tomterna och stugorna och deras gårdsområde är likväl hyresgästernas privata område, vilket måste respekteras. I sommarhyddeområdena får man röra sig också utanför rutterna. Till sommarhyddan hör inget egentligt, mer vidsträckt eget gårdsområde och det är heller inte avsett för odling.

 06.12.2019 11:17