Hoppa till innehållet

Rastila Camping

Karavangatan 4
00980 Helsingfors
PB 4994, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 78517
Visa på kartan

Bokningsvillkor

Rastilan leirintäaluella majoituksessa noudatettavat ehdot, kuva: Jonna Pennanen

Inkvarteringsdygn
Inkvarteringsdygnet på stugorna inleds klockan 16 och avslutas klockan 12. Inkvarteringsdygnet i husbil/-vagn och tält avslutas klockan 15.

Campingavgift
Vi har campingprissättningen som baserar sig på antalet personer utgörs priset av inkvarteringsenhetens (tält, vagn, husbil) grundavgift samt av personavgifterna för vuxna och barn. 0-15-åringar anses vara barn. På husvagn plats el debiteras separat.

Avbokningsvillkor
1. Privata kunder
Ifall avbokningen sker senare än innan kl. 12.00 dagen innan har campingplatsen rätt att få en fullständig ersättning (100 %) för ett dygn. Mot läkarutlåtande uppbärs ingen avgift.

Inkvarteringsvillkor
Nyckelutlämning, användning och returnering

Stugan står till gästens förfogande från ankomstdagen kl. 16.00 till avresedagen kl. 12.00. Nycklarna ges på Campings reception. Kunden har en nyckel som vid avresa returneras till receptionen. Utanför receptionens öppettider returneras nyckeln i den vit lådan på receptionens vägg.

Om stugorna inte har checkad ut tills kl 12.00, har campingplatsen rätt en fullständig ersättning (100 %) för ett dygn, samt går om andra kostnaden kommer från sen utcheckning.

Den som gjort bokningen ansvarar för nyckeln under bokningstiden. Ifall nyckeln glömts inne i stugan när receptionen är stängd debiteras 25 e för öppning av dörren. 70 e debiteras för förlorad nyckel.

Ankomst till stugorna och karavanplatserna sker under receptionens öppettider.
Om hämtning av nycklar utanför receptionens öppettid överenskoms alltid personligen med kunden.

OBS! Vid reservering av stuga måste en i följet vara minst 18 år.

Vistelse i stugorna
I stugpriset ingår fri nyttjanderätt. Då gästen lämnar stugan måste han/hon se till att dörrar och fönster är stängda. Gästen ansvarar för stugan under bokningstiden. Stugan förväntas efter avresa se ut som efter normalt boende: möbler och övrig utrustning ska vara hela och på sina platser, skräpet bortfört och möjligt sekret o. dyl. avlägsnat. Ifall stugans renlighet efter avslutad bokning inte motsvarar ovan nämnda debiteras städtiden i efterhand.
Stugorna är primärt för användning av turister. Vänligen informera i förväg reception om ni har djur med.

Det råder tystnad på området kl. 23 – 06.
Under denna tid bör gästerna undvika att orsaka störningar. Ifall en gäst orsakar andra gäster störningar har Camp-ing rätt att avlägsna gästen från området.

Skador, brister och reklamation
Alla anmärkningar på stugans utrustning och skick ska genast meddelas personalen så att felen ifall möjligt kan repareras. Rastila Camping Helsinki är inte skyldig att ge kompensation av kommentarerna gjort när ni lämnar lokalen eller efter boende. Gästen är skyldig att genast meddela och ersätta de skador han/hon orsakat stugan och dess lösöre. För skador som icke meddelats faktureras enligt verkliga kostnader i efterhand.

Personantal
Största tillåtna personantal i stugan är samma som antalet bäddar och extrabäddar i stugan. Personantalet ska meddelas då bokningen görs. Extra personer i stugan är på gästens eget ansvar och dessa bör avlägsna sig från stugan senast kl. 23, då tystnad inleds på området.

Rökning, husdjur, hittegods
Rökning är förbjudet inne i stugorna. För olovlig rökning inomhus debiteras en vädringsavgift.
På förhand ska meddelas ifall husdjur medhavs till stugan. Husdjursavgiften är 15 e/dygn.
Rastila Camping Helsinki ansvarar inte för allergi el. dyl. problem som uppstått vid olovlig rökning eller av djur-damm.

Hittegods förvaras på receptionen i 3 månad. Efter detta kan värdesaker frågas efter vid Helsingfors polisens hittegodsbyrå. Gästen står för kostnaderna för skickande av hittegods.21.03.2021 11:13

Tjänster

Här hittar du information om tjänster på campingområdena.

Bastur

Här hittar du information om bastur på campingområdena.

Inkvartering

Här hittar du information om inkvarteringsmöjligheter på campingområdena.