Hoppa till innehållet

Veterinärtjänster

Helsingfors stad har ingen egen veterinärmottagning. Det finns många privata smådjurskliniker samt universitetets djursjukhus i Helsingfors där du kan boka tid för ett keldjur som behöver veterinärtjänster.

Helsingfors universitets djursjukhus (Viksvägen 49) erbjuder Helsingforsdjuren veterinärtjänster i tidsenliga utrymmen i Vik.

Information om djursjukhusets öppethållningstider och telefonnummer hittar du på djursjukhusets egna webbsidor.

Helsingfors miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenheten uppgifter omfattar bland annat djurskydd av djuren i Helsingfors, bekämpande av djursjukdomar och veterinärvård.

De veterinärer som tjänstgör vid senheten sörjer också för bland annat övervakningen av djurbutiker och andra bestående platser där djur hålls, till exempel stall. Det finns inte några egentliga produktionsdjurgårdar utöver de som staden själv och Helsingfors universitet upprätthåller. I Helsingfors ordnas också årligen 5–10 större djurevenemang eller -tävlingar som kräver övervakning.

Det finns uppskattningsvis 30 000–35 000 hundar och cirka 25 000 katter i Helsingfors. Det torde finnas några tusen andra mindre keldjur (kaniner, gnagare, kräldjur, burfåglar). Det finns cirka 450 hobbyhästar.

Djurskydd

I Helsingfors övervakas djurens välbefinnande av tillsynsveterinärer. Även polisen övervakar förverkligandet av djurskyddslagen i Helsingfors.

Veterinärtjänster

Helsingfors universitets djursjukhus (Viksvägen 49) erbjuder Helsingforsdjuren veterinärtjänster i nya, tidsenliga utrymmen i Vik.

Information om djursjukhusets öppethållningstider och telefonnummer hittar du på djursjukhusets egna webbsidor.

Hittedjur

Hittedjurshuset i Vik är den officiella platsen för omhändertagande av hittedjur i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Hittedjurshuset är öppet mån.–fre. 8–19, lör. 8–16 och sön. 10–18. Mer information om hittedjurshusets verksamhet hittar du på hittedjurshusets egen webbplats.

Skadade vilda djur

Högholmens djurgård vårdar skadade vilda djur på sitt karantänsområde på Paloholmen.  Efter att djuren repat sig släpps de ut i naturen igen. Vilda djur som behöver vård tas emot alla dagar under den tid djurgården är öppen.

Högholmens djurgård har inte möjlighet att avhämta djur. Den som vill föra ett djur till vård ska i förväg komma överens om saken per telefon med den personal som har hand om de vilda djuren. Det finns en telefonrådgivning som dagligen kl. 12–13 svarar på numret 09 310 378 87.

Djurräddning hör till de kommunala räddningsverkens uppgift. Man ska således inte ringa det nationella nödnumret 112. I Helsingforsområdet tar räddningsverkets situationscentral sig an djuruppdrag, tfn 09 310 30151.

Import och export av djur

På Livsmedelverkets webbplats finns ett omfattande informationspaket om import och export av djur. Exakt information om vilka intyg som eventuellt krävs vid export av djur till olika länder får du säkrast av respektive lands ambassad.

Om det för exporten av ett djur krävs ett officiellt veterinärintyg, kan veterinärerna i Helsingfors stads tjänst göra en hälsoundersökning av djuret varefter de skriver exportintyget. Tillsynsveterinärer ger råd i frågor som gäller exportintyg, tfn 09 310 32076 eller 09 310 32073.

Djursjukdomar som behöver bekämpas


Den lagstadgade bekämpningen av djursjukdomar är en uppgift för veterinärerna i Helsingfors stads tjänst. I sådana frågor kan du kontakta tillsynsveterinären, tfn 09 310 32076.

Kontaktuppgifter:

Djurskyddet
mån - fre kl 9 - 10
tel. 09 310 31531
Stadsveterinären
mån - fre 8.15 - 16.00 
tel. 09 310 31585,
Hygienikerveterinärer
mån - fre 8.15 - 16.00 
tel. 09 310 31598 eller 09 310 31584

Tillsynsveterinärer
mån - fre 8.15 - 16.00 
tel. 09 310 32076 eller 09 310 32073
fax 09 310 31633
10.06.2021 10:13