Hoppa till innehållet

Regler för hundhagarna

Det är alltid den som rastar hunden som bär ansvaret för hunden i hagen

 • Gå själv först in i hagen
 • Håll alltid portarna stängda.
 • Var med din hund, lämna den inte ensam i hagen
 • Du kommer väl ihåg att alla hundar inte är vana vid barn
 • I hagen kan dina kläder plötsligt smutsas ner – lägg inte dina bästa kläder på dig

Om det finns skilda hagar för stora och små hundar, följ indelningen

 • En liten hund är lägre än 40 cm och väger max 15 kg
 • Ta inte med dig en stor hund i inhägnaden för små hundar. En liten hund kan rastas med stora hundar på rastarens ansvar

Håll din hund lös i hagen

 • Försäkra dig om att din hund kommer överens med de andra hundarna. Om du inte är säker på hur din hund beter sig, gå bort från hagen om det kommer andra hundar dit.
 • För din hunds säkerhet ska du alltid ta av dess halsband eller sele när den vistas i hagen.
 • En hund som har löptid och/eller är sjuk får inte tas med till hagen
 • Se till att du har din hunds vaccinationer under kontroll
 • Det är förbjudet att ta med hundens egna leksaker och att kasta leksaker, käppar, snöbollar och annat i hagen.

Se till att hagen hålls prydlig och övervaka din hund (4 kap. 14 § i ordningslagen)

 • Ordningslagen förpliktar rastaren att avlägsna hundens avföring och lägga den i de avfallskärl som är avsedda för ändamålet
 • Skydda områdets växtlighet och strukturer
 • Låt inte din hund gräva gropar – de kan utgöra en säkerhetsrisk
 • Se till att din hund inte genom att skälla eller på annat sätt stör grannarnas frid, särskilt nattetid kl. 22.00–7.00 (2 kap. 3 § i ordningslagen)
 • Om du observerar skadegörelse som försämrar säkerheten eller brister som utgör en fara för hundar kan du göra en anmälan om detta till byggnadskontorets kundtjänst.

Genom att följa dessa regler i alla hundhagar som Helsingfors stad upprätthåller bidrar du till en trevligare motionsstund för såväl hundar som rastas som för personer som rastar dem. Reglerna har utarbetats i samarbete med kenneldistriktet Helsingin Seudun Kennelpiiri.

Hundhagar på kartan06.12.2019 11:14