Hoppa till innehållet

Hundar och katter i staden

Stadsmiljösektorn har byggt över 80 hundparker, det vill säga hundhagar, runt om i staden.

Ordningslagen förpliktar

Ordningslagen förpliktar att hålla hunden kopplad och att samla exkrement.
Hunden måste hållas kopplad på allmänna platser. Inte ens kopplade hundar får komma ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplatser för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet.

Dessutom ska man avlägsna hundens exkrementer i ett område som underhålls. För detta lönar det sig att ha med sig påsar eller annan utrustning som kan läggas i det närmaste allmänna avfallskärlet. Om man inte följer lagen kan påföljden bli bötesstraff.
(Ordningslagen 27.6.2003/612, 14 §)

Helsingfors erbjuder med sina många grönområden och hundparker utmärkta möjligheter att rasta hundar. Regelbunden och tillräcklig motion utomhus är hörnstenen för hundars hälsa och välbefinnande. Enligt djurskyddslagen ska hunden rastas varje dag tillräckligt ofta, och särskild uppmärksamhet ska fästas vid att tillfredsställa hundens behov av motion.

Man måste också sörja för behovet av motion hos de hundar som bor i egnahemshus. Det räcker inte att hunden får vistas på det egna gårdsområdet, utan den måste regelbundet få möjlighet till ordentlig motion utanför den egna hagen eller området där den hålls kopplad.

Hundens individuella behov av motion och aktiviteter varierar enligt ras, ålder och hälsotillstånd. Alla hundar bör dock rastas minst tre gånger per dag. Minst en gång per dag måste hunden få gå en längre runda så att den får tillfredsställa sitt behov av motion ordentligt och möjlighet att ge uttryck för sina instinkter och sitt väderkorn. Det här gäller såväl hundar som är familjens enda keldjur som hundar som hålls i stora grupper och i kennlar hos uppfödare.

Hunden får inte lämnas ensam under en längre tid än 9–10 timmar.

Du kan bekanta dig med ordningslagen, regler för hundhagarna samt Helsingfors stads strategi för hundservice  här nedan på finska.

Katter får inte gå på barnens lekplatser eller motionsbanor.

Det rekommenderas, att katter inte går lösa inom tätorter. Kattens ägare är ansvarig över skador som katten förorsakar till sin omgivning utomhus. Kattens ägare är också ansvarig över sin katts säkerhet.

Även om det inte är enligt ordningslagen förbjudet att katter går lösa, så får de inte släppas på barnens lekplatser eller på motionsbanor. Detta är svårt på ett tätt bebyggt område. Kattens säkerhet äventyras då den går löst. Katter stör även andra djur i miljön, såsom fåglar, då de går lösa. Därför skall katter rastas bara i utehagar eller i säle. Katter får dock inte kopplas till en plats, förutom tillfälligt och kortvarigt, och även då endast under uppsyn.

Kattens levnadsförhållanden skall uppfylla dess artspecifika krav. Ett av de största välfärdsproblemen för en huskatt är de blir uttråkade. Därför borde man erbjuda dem mångsidiga aktiviteter inomhus.

Även om katter har bra balans orsakar öppna fönster och balkonger en risk för fall för katter. Även en erfaren katt kan falla ner från balkongens reling med ödesdigra konsekvenser. Balkonger där katter vistas, skall vara skyddade med nät eller ha fönsterglas så, att katten inte kan falla ner. Därtill skall fönster inte hållas öppna utan att försäkra att katten inte kan falla ner.

Det rekommenderas att katter identitetmärks med ett mikrochip ifall katten rymmer. Det är viktigt att identitetsmärket registreras, för att kunna koppla ihop chipnumret med ägaruppgifterna.
10.06.2021 09:21

Regler för hundhagarna

Det är alltid den som rastar hunden som bär ansvaret för hunden i hagen.