Hoppa till innehållet

Hundar i staden

Stadsmiljösektorn har byggt över 80 hundparker, det vill säga hundhagar, runt om i staden.

Ordningslagen förpliktar

Hunden måste hållas kopplad på allmänna platser. Inte ens kopplade hundar får komma ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplatser för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet. Dessutom ska man avlägsna hundens exkrementer i ett område som underhålls. För detta lönar det sig att ha med sig påsar eller annan utrustning som kan läggas i det närmsta allmänna avfallskärlet. Om man inte följer lagen kan påföljden bli bötesstraff. (Ordningslagen 27.6.2003/612, 14 §)

Helsingfors med sina många grönområden och hundparker erbjuder utmärkta möjligheter att rasta hundar. Regelbunden och tillräcklig motion utomhus är hörnstenen för hundars hälsa och välbefinnande. Enligt djurskyddslagen ska hunden varje dag rastas tillräckligt ofta, och särskild uppmärksamhet ska fästas vid att tillfredsställa hundens behov av motion.

Man måste också sörja för behovet av motion hos de hundar som bor i egnahemshus. Det räcker inte att hunden får vistas på det egna gårdsområdet, utan den måste regelbundet få möjlighet till ordentlig motion utanför den egna hagen eller området där den hålls kopplad.

Hundens individuella behov av motion och aktiviteter varierar enligt ras, ålder och hälsotillstånd. Alla hundar bör dock rastas minst tre gånger per dag. Minst en gång per dag måste hunden få gå en längre runda så att den får tillfredsställa sitt behov av motion ordentligt och möjlighet att ge uttryck för sina instinkter och sitt väderkorn. Det här gäller såväl hundar som är familjens enda keldjur som hundar som hålls i stora grupper och i kennlar hos uppfödare.

Hunden får inte lämnas ensam under en längre tid än 9–10 timmar.

Hundhagar och -badstränder

Ordningslag06.12.2019 11:14

Regler för hundhagarna

Det är alltid den som rastar hunden som bär ansvaret för hunden i hagen.