Suoraan sisältöön

Organisations- och frivilligverksamhet

Via organisationer och föreningar kan du bland annat påverka gemensamma ärenden samt delta i frivilligverksamhet och skapandet av stadskulturen.

Du kan bekanta dig med stadsdelsföreningarnas verksamhet på webbplatsen Helka.net

Idrottsföreningar indelade enligt idrottsgren

Information för ungdomsorganisationer i Helsingfors
FRK:s ungdomsverksamhet
Stationens Barn

Patientorganisationer och föreningar
Handikapporganisationer

Koloniträdgårdsföreningarna ansvarar för koloniträdgårdsverksamheten i Helsingfors.
DODO Ry ordnar stadsodling.

Du kan delta i frivilligverksamheten bland annat via  social- och hälsovården. Du kan till exempel bli kulturkompis. De som koordinerar frivilligverksamheten hjälper dig i början.06.12.2019 11:13

Information till organisationer

Staden understöder organisationer, föreningar och invånargrupper i Helsingfors med cirka 60 miljoner euro per år. Ansökan om understöd från staden och elektronisk kontakt med staden sker via e-tjänsten asiointi.hel.fi.