Mattvättningsbryggor

12 mattvättningsbryggor finns vid stadens stränder.

I närheten av bryggorna finns manglar med vilka man kan pressa det mesta av vattnet ur mattorna efter tvätten. Det finns också torkställningar för mattorna. Efter vintern strävar man efter att få bryggorna i skick så att man kan börja använda dem i början av maj.

Det byggs inga nya mattvättningsbryggor. De nuvarande bryggorna är i sådant skick att de kan tjäna sitt syfte ännu i många år.DELA
07.05.2018 16:14