Suoraan sisältöön
A A A

Finland 100 år

Helsingfors stad uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum genom sina egna evenemang.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Det slutliga beslutet om strategin fattades av stadsfullmäktige på 27 september.

Läs mera »

Budget 2018

Stadsfullmäktige behandlar budgeten andra gången den 29 november.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »