Helsingforsbor som hör till riskgrupper får en avgiftsfri vaccination den 25–29 november från måndag till torsdag kl. 8.30–18.00 och fredag kl. 8.30–15.00 utan tidsbeställning. Vaccinationer ges på Gustafsgårds i Åggelby, på Silvervägens servicehus i Norra Haga, i Motionskvarnen i Kvarnbäcken och i Tölö sporthall.

Läs mera »

Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors

Borgmästarna

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Helsingfors är för ett gott liv. Stadsstrategi 2017–2021.

Läs mera »

Stadshusets entréhall

Stadshusets entré är en plats för dig som är intresserad av staden och dess framtid.

Stadshusets entréhall »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »