Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Parkeringsavgiften för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar en 50 procents rabatt på parkeringsavgifterna för personbilar med låga utsläpp och helelektriskt drivna mopedbilar. Rabatten gäller gatuparkering i parkeringsavgiftszoner 1 och 2.

Du får parkeringsrabatten om din bil uppfyller Helsingfors stads kriterier för utsläpp. För att få rabatten ska du betala parkeringen med en telefon eller Magee-betalningsanordningen. Även andra än Helsingforsbor beviljas förmånen. Förmånen beviljas också för parkeringstillstånd för boende och företag.

Ansök om förmånen vid stadsmiljösektorns kundtjänst

Ansök om förmånen genom ett besök hos stadsmiljösektorns kundtjänst eller ange registernummer samt kontakt information via e-post kaupunkiymparisto@hel.fi eller per telefon.

Kriterierna för utsläpp kontrolleras regelbundet

Kriterierna som träder i kraft från början av 18.11.2019 har framförts i följande tabell.

Ytterligare information: NEDC- och WLTP-test Transport- och kommunikationsverket Tarficom


taulukko vähäpäästoisten ajoneuvojen kriteereistä.03.11.2020 15:57