Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Rabatt på parkeringsavgift för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar 50 procents rabatt på parkeringsavgiften för fordon med låga utsläpp och för helt eldrivna fordon i L-klassen vid gatuparkering i avgiftszoner 1 och 2.

Man får parkeringsrabatten om fordonet uppfyller de utsläppskriterier som Helsingfors stad har fastställt. För att få rabatten ska man betala för parkeringen med en telefon eller Magee-betalapparat. Förmånen gäller även för andra än helsingforsbor. Man får förmånen också för boende- och företagsparkeringstecken.

Om flera fordon har antecknats på ett parkeringstecken ska alla av dem uppfylla kriterierna för miljövänliga fordon för att rabatten ska beviljas. Om ett fordon överstiger gränsen för utsläppskriteriet beviljas tecknet inte till sänkt pris. 

Ansök om förmånen genom att besöka kundtjänsten hos stadsmiljösektorn, eller meddela registernumret och kontaktuppgifterna per e-post (kaupunkiymparisto@hel.fi) eller per telefon.

Utsläppskriterierna granskas regelbundet

Stadsstyrelsen beslöt om de nya kriterierna i slutet av 2019 och de trädde i kraft i början av 2021 efter en övergångsperiod. För att få rabatten ska fordonet nu uppfylla både Euro 6-klassen och endera CO2-kriteriet. Aktuella kriterier presenteras i tabellen nedan.

Den största ändringen till kriterierna under perioden innan är att minimikravnivån för Euro-utsläppsklassen höjs från Euro 5 till Euro 6. Utsläppsklassen anger skadliga utsläpp från fordonet.

Euro-utsläppskriterierna varierar med personbilens drivkraft. Den största ändringen för dieselpersonbilar är att Euro 6-klassen betydande skärper kraven på kväveoxidutsläpp (NOx). Det är motiverat att höja kriteriet för dieselfordon till Euro 6, eftersom gränsvärdet för kvävedioxidhalt (NO2) fortfarande överstigs i livligt trafikerade gatuklyftor i Helsingfors.

Den största ändringen för bensinfordon i flyttningen till Euro 6-klassen är att man begränsar antalet hälsoskadliga mikropartiklar . Forskning visar att begränsning av partikelantalet har en allt större betydelse för sund luftkvalitet.

Bränsle/
energikälla
Koldioxid-
utsläpp (CO 2 )*
EU:s utsläppsnivå
 
NEDC WLTP  
bensinpersonbilar
(inkl. hybrider)
högst
95 g/km
högst
126 g/km
minst
Euro 6
dieselpersonbilar
(inkl. hybrider)
högst
50 g/km
högst
70 g/km
minst
Euro 6
bifuel-bilar
(gasbilar)
högst
150 g/km
högst
180 g/km
minst
Euro 6
Dessutom:
helt eldrivna bilar
helt eldrivna fordon i L-klass, registrerade för vägtrafik
* För att uppfylla kriteriet måste fordonet uppfylla åtminstone ett av CO 2 -kriterierna


Mer information om låga utsläpp

Stadsstyrelsens beslut av 18.11.2019 om kriterier

Utsläppsuppgifter (Traficom)

Mätningsmetoder för NEDC och WLTP (Traficom)

Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar (pdf)17.02.2021 13:44