Bilhotell

Bilhotell är en bra plats att förvara till exempel sommarbilen över vintern. Parkeringstillstånd för boende för ett fordon som avställts, dvs. inaktiverats, är inte giltiga på gatan. Tillståndet kan emellertid användas till att förvara bilen på bilhotell. Utan parkeringstillstånd för boende tas en separat avgift ut för förvaringen.

Bilhotellet ligger i Tattarmossen (Förgasarvägen 4). Bilhotellet är inhägnat, belyst och har videoövervakning dygnet runt. Du kan lämna in två fordon åt gången på bilhotellet. Förvaringsavtalet görs för 30–210 dygn åt gången. Förvaringstjänsten är avsedd för privatpersoner som är bosatta i Helsingfors.

Utan parkeringstillstånd för boende är avgiften för förvaringen av fordon på bilhotellet 35 euro per månad. Då görs avtalet vid Flyttcentrumet för fordon. Eftersom förvaringstjänsten är rätt populär, lönar det sig att höra efter på förhand om det finns lediga platser på bilhotellet.

Bilhotellet har samma öppettider som Flyttcentrumet för fordon på samma adress.

Mer information om förvaring med parkeringstillstånd för boende

  • Vid användning av parkeringstillstånd för boende ska avtalet om förvaring ingås vid stadsmiljösektorns kundtjänst innan bilen lämnas in på bilhotellet.
  • Parkeringstillståndet för boende ska vara i kraft under hela förvaringstiden 30.10.2017 - 31.5.2018 och tillståndet ska tas med då man kommer för att ingå avtal.
  • Avtal kan ingås från och med 16.10.2017.
  • Fordon kan lämnas in för vinterförvaring från och med måndagen 30.10.2017.
  • Fordon ska föras bort senast fredagen 1.6.2018.
  • Fordon kan lämnas in för förvaring endast en gång per vinter.

Obs:

Tidigare fanns det ett bilhotell också i Fiskehamnen, men det finns inte längre på grund av byggarbetet i Fiskehamnen.DELA
12.10.2017 13:37