Bilhotell

Bilhotell är en bra plats att förvara till exempel sommarbilen över vintern. Parkeringstillstånd för boende för ett fordon som avställts, dvs. inaktiverats, är inte giltiga på gatan. Tillståndet kan emellertid användas till att förvara bilen på bilhotell. Utan parkeringstillstånd för boende tas en separat avgift ut för förvaringen.

Bilhotellet ligger i Tattarmossen (Förgasarvägen 4). Bilhotellet är inhägnat, belyst och har videoövervakning dygnet runt. Du kan lämna in två fordon åt gången på bilhotellet. Förvaringsavtalet görs för 30–210 dygn åt gången. Förvaringstjänsten är avsedd för privatpersoner som är bosatta i Helsingfors.

Utan parkeringstillstånd för boende är avgiften för förvaringen av fordon på bilhotellet 35 euro per månad. Eftersom förvaringstjänsten är rätt populär, lönar det sig att höra efter på förhand om det finns lediga platser på bilhotellet.

Bilhotellet har samma öppettider som  flyttcentrumet för fordon på samma adress.

Mer information om förvaring med parkeringstillstånd för boende

• Vid användning av parkeringstillstånd för boende ska avtalet om förvaring ingås på stadsmiljösektorns kundtjänst innan bilen lämnas in på bilhotellet.
• Avtal kan ingås från och med 17.10.2016.
• Fordon kan lämnas in för vinterförvaring från och med måndagen 31.10.2016.
• Fordon ska föras bort senast fredagen 26.5.2017.
• Fordon kan lämnas in för förvaring endast en gång per vinter.

Obs:
Tidigare fanns det ett bilhotell också i Fiskehamnen, men det finns inte längre på grund av byggarbetet i Fiskehamnen.
 

 DELA
21.06.2017 09:28