Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Flyttcentrum för fordon

Garagevägen 22
00770 Helsingfors
PB 9593, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 76865
Visa på kartan

Bilhotell

Bilhotell är en bra plats att förvara till exempel sommarbilen över vintern. Parkeringstillstånd för boende för ett fordon som avställts, dvs. inaktiverats, är inte giltiga på gatan. Tillståndet kan emellertid användas till att förvara bilen på bilhotell. Utan parkeringstillstånd för boende tas en separat avgift ut för förvaringen.

Bilhotellet ligger i Tattarmossen (Garagevägen 22). Bilhotellet är inhägnat, belyst och har videoövervakning dygnet runt. Du kan lämna in två fordon åt gången på bilhotellet. Förvaringsavtalet görs för 30–180 dygn åt gången. Förvaringstjänsten är avsedd för privatpersoner som är bosatta i Helsingfors.

Utan parkeringstillstånd för boende är avgiften för förvaringen av fordon på bilhotellet 35 euro per månad, avtalet görs vid Flyttcentrumet för fordon. Eftersom förvaringstjänsten är rätt populär, lönar det sig att höra efter på förhand om det finns lediga platser på bilhotellet.

Bilhotellet har samma öppettider som Flyttcentrumet för fordon på samma adress.

Mer information om vinterförvaring med parkeringstillstånd för boende 

  • Vid användning av parkeringstillstånd för boende ska avtalet om förvaring ingås vid stadsmiljösektorns kundtjänst innan bilen lämnas in på bilhotellet.
  • Parkeringstillståndet för boende ska vara i kraft under hela förvaringstiden 1.11.2021 - 31.5.2022.
  • Avtal kan ingås från och med 18.10.2021.
  • Fordon kan lämnas in för vinterförvaring från och med måndagen 1.11.2021.
  • Fordon ska föras bort senast måndagen 31.5.2022.
  • Fordon kan lämnas in för förvaring endast en gång per vinter.


05.10.2021 13:14