Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Trafiksäkerhetsverket Trafi kan bevilja parkeringstillstånd för rörelse- eller funktionshindrade personer eller för transport av dem. 

Med detta parkeringstillstånd får man bland annat parkera på parkeringsplatser för handikappade, på områden med parkeringsförbud och avgiftsfritt på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet placeras på en synlig plats på insidan av bilens vindruta.DELA
04.05.2018 15:27