Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Sörnäsgatan 1
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Läs mera
Visa på kartan

Betalningssätt och felparkeringsavgift

Betalningssätt

 • Mobiltelefon: Fyra tjänsteleverantörer: EasyPark, eParking.fiParkMan och Spottery står till buds och bägge kräver registrering.

 • Magee betalapparat: Parkeringen kan betalas med Magee betalapparat. Läs mer (på finska) >>
 •  
 • Biljettautomater: De biljettautomaterna är utrustade för att kunna ta emot kreditkort och bankkort och Apple Pay eller Google Pay. Biljettautomater med myntbetalning finns fortfarande i bruk. Ifall du betalar parkeringen med ett kombinationskort debiteras betalningen på kreditsidan. De nya biljettautomaterna innehåller även information om den närmaste biljettautomaten som accepterar mynt.  Ifall du inte har ett bank- eller kreditkort kan du skaffa ett prepaidkort till exempel på din bank eller på närmaste R-kiosk. OP-Visa Electron har en funktion som förhindrar betalning från chipet utan PIN-kod. Lokal Betalning kräver inte en PIN-kod. Betalning av parkering med kortautomat

 • Du kan också betala en timmes parkering via SMS.  Det kräver inte registrering. Priset är parkeringsavgiften + 0,42 euro. Läs mer >>
 • Prisjämförelse för mobiloperatörer

Felparkeringsavgift

När du parkerar fel kan du få en felparkeringsavgift  på 60–80 euro. Felparkeringsavgiften ska betalas inom 30 dagar från den dag beslutet om felparkeringsavgiften fattades. Har felparkeringsavgift inte betalats inom ovanstående tid ska avgiften betalas höjd med 14 euro (Lag om parkeringsövervakning 17 §). Betalningen kan drivas in i utsökningsväg utan separat beslut.

Om fordonets förare, ägare eller innehavare anser att felparkeringsavgiften är obefogad har han eller hon rätt att inom 30 dagar från det att beslutet delgavs göra en begäran om omprövning hos parkeringsövervakaren (Lag om parkeringsövervakning 15 §).

Omprövningsbegäran

Om du anser att felparkeringsavgiften är grundlös, kan du göra omprövningsbegäran.

 • Omprövningsbegäran ska framställas inom 30 dagar.
 • Du behöver inte betala felparkeringsavgiften medan omprövningsbegäran handläggs.
 • Handläggningen av omprövningsbegäran kan ta flera månader.
  • OBS! Eventuella bilagor om hälsotillståndet eller den ekonomiska situationen som kan bifogas omprövningsbegäran kommer att förstöras efter behandling av kravet på rättelse.
 • Omprövningsbegäran – webblankett

Yrkande om rättelse på annat sätt än med en webblankett

Yrkande om rättelse ska framställas skriftligt. I framställan ska du ange

 • namn och adress för sökanden av ändring
 • fordonets registernummer
 • parkeringsbotens nummer.

Alla dokument som yrkandet om rättelse hänvisar till ska bifogas till yrkandet. Om du anger ett bankkontonummer kan en eventuell återbetalning av avgiften betalas snabbare. Du kan inlämna yrkandet om rättelse också per post, e-post till adressen pysakointi(a)hel.fi eller annars personligen till stadsmiljösektorns kundtjänst, Sörnäsgatan 1.

Anvisning för sökande av ändring  i beslut angående omprövningsbegäran av
felparkeringsavgift
DELA
06.08.2019 11:59

Rabatt på parkeringsavgiften för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar rabatt på parkeringsavgifterna för personbilar med låga utsläpp och helelektriskt drivna mopedbilar.

Hjulblock

När kan man klampa ett hjulblock på ett fordon och borttagning av hjulblock.