Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Betalning av felparkeringsavgifter

I böteslappen hittar du uppgifterna du behöver för att betala felparkeringsavgiften.

  1. Bankkonto dit felparkeringsavgiften ska betalas: FI97 8000 1700 9033 30, DABAFIHH, Danske Bank
  2. Betalningsmottagare: Helsingfors stad, Parkeringsövervakning
  3. Alla felparkeringsavgifter har ett specifikt referensnummer som ska anges vid betalning.
  4. Förfallodatum. Om avgiften inte har betalats före förfallodatumet får du ett betalningskrav per post. Där har beloppet som ska betalas höjts med 14 euro(17 § i lagen om parkeringsövervakning). Avgiften är utmätningsbar utan ett separat beslut.
  5. Belopp som ska betalas
  6. QR-kod för exempelvis betalning i nätbank.

Kuva: Pysäköintivirhemaksusta

Mer information: Stadsmiljösektorns kundtjänst
06.12.2019 09:44