Hoppa till innehållet

Planering av kollektivtrafik

Helsingforsregionens kollektivtrafik är en helhet bestående av flera kollektivtrafikformer. Grunden består av räls- och busstrafikens stamförbindelser. Anslutningstrafiken matar in trafiken i stamlinjerna.

Pålitlighet är den viktigaste faktorn som påverkar servicenivån anser kollektivtrafikens resenärer. I planeringen av kollektivtrafiken beaktar man i synnerhet att linjerna täcker området väl, att de planerade tidtabellerna är realistiska och att byte av färdmedel sker smidigt.

En ökad användning av kollektivtrafiken främjar en hållbar utveckling och stöder för sin del städernas konkurrenskraft. Strävan är att kontinuerligt utveckla kollektivtrafiken i en allt miljövänligare riktning. Rälstrafiken utökas och i konkurrensutsättningen av busstrafiken favoriseras materiel med låga utsläpp.

I samband med stadsplaneringen planerar Helsingfors stadsmiljösektor grundläggande lösningar för kollektivtrafiken, till exempel om kollektivtrafiken i ett nytt bostadsområde ska skötas med buss, spårvagn eller metro. Helsingforsregionens trafik är ansvarig för utvecklingen av dagens linjer och planeringen av enskilda linjer och tidtabeller samt för ordnandet av trafikeringen.
17.11.2020 18:33