Metrotrafik

Metron är i trafik från måndag till torsdag kl. 5.30–23.30, fredag till lördag kl. 5.30–01.30 och söndagar kl. 6.30–23.30.

Helsingforsregionens trafik (HRT) planerar och beställer metrotrafiken. Helsingfors stads trafikverk (HST) står för spårvagnstrafiken och för spårvagnarnas underhåll och nyanskaffning. Ungefär 62 miljoner resor görs med metro varje år.DELA
20.11.2017 09:25