Metrotrafik

Metrotrafiken förenar Helsingfors centrum med de östra stadsdelarna. Helsingfors metro har 17 stationer.

Metron är i trafik från måndag till torsdag kl. 5.30–23.30, fredag till lördag kl. 5.30–01.30 och söndagar kl. 6.30–23.30. Det tar 23 minuter att åka från den ena änden av metrobanan till den andra.

Helsingforsregionens trafik (HRT) planerar och beställer metrotrafiken. Helsingfors stads trafikverk (HST) står för spårvagnstrafiken och för spårvagnarnas underhåll och nyanskaffning. Ungefär 62 miljoner resor görs med metro varje år.DELA
27.02.2017 11:47