Hoppa till innehållet

Metrotrafik

Metrolinjen sträcker sig från Mattby i Esbo till de östra stadsdelarna i Helsingfors. Metron har 25 stationer.

Metron trafikerar från måndag till lördag kl. 5.30–23.30 och söndagar kl. 6.30–23.30.

Metron trafikerar två linjer: Mattby–Nordsjö och Hagalund–Mellungsbacka. Under rusningstider är turintervallet på det gemensamma avsnittet mellan Hagalund och Östra centrum 2,5 minuter. Mellan Mattby och Nordsjö är restiden 39 minuter och mellan Hagalund och Mellungsbacka 34 minuter.

Metrolinjen förlängdes från Gräsviken till Mattby i november 2017. Tack vare förlängningen finns det nu åtta nya stationer på metrolinjen. 

Metrotrafiken planeras och beställs av Helsingforsregionens trafik (HRT). Ansvarig för trafikeringen av metron och för underhållet av vagnarna är Helsingfors stads trafikverk (HST).

Resa med metro, kolla på Reseplaneraren18.11.2020 16:29