Hoppa till innehållet

Färjetrafiken

Ett dussintal öar utanför Helsingfors har regelbunden färjetrafik under sommarsäsongen. Endast färjetrafiken till Sveaborg året runt hör till den kollektiva trafiken inom huvudstadsregionen som ordnas av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).
Vattenledstrafiken till de andra öarna i Helsingfors sköts av ett flertal olika operatörer och därför varierar färjornas rutter, tidtabeller och priset på färdbiljetterna från operatör till operatör.

Sveaborgs färjetrafik

Till Sveaborg kommer man med färja från Salutorget eller från Skatudden. Tidtabeller på HRT:s webbplats och på numret 09 4766 4000, må–fr 7–19, lö–sö 9–17.

Alla HRT:s färdbiljetter gäller på färjetrafiken till Sveaborg. Billigast kommer man till Sveaborg med en engångsbiljett som man köper för Helsingfors interna trafik. På kajområdet på Salutorget och Skatudden finns en biljettautomat. Engångsbiljetter säljs förutom i biljettautomater även i bussar, spårvagnar och närtåg. Information om biljettpriser och biljetternas giltighet i olika färdmedel finns på HRT:s webbplats.

Det lönar sig att reservera plats för bil på färjan till Sveaborg. Beroende på färja finns det plats för 1–2 bilar. En bilplats kan bokas endast hos Sveaborgs Trafik Ab, tfn (09) 3102 1000 vardagar kl. 9–12. Bokningar ska ske senast före kl. 12 föregående vardag.

Även JT-Line Oy trafikerar till Sveaborg. På deras färjor är inte HRT:s biljetter giltiga. Information om JT-Lines färjetrafik: bolagets webbplats och informationen tfn (09) 534 806.

Uppgifter om trafikförbindelserna till Salutorgets kaj eller Skatuddens servicekaj finns i Reseplaneraren.18.11.2020 16:32