Suoraan sisältöön

Kartor och flygbilder

Kartor
Helsingfors stad lägger upp exakta tekniska kartor över sitt område, till exempel baskartor, fastighetskartor och ledningskartor samt vägledande kartprodukter av en mer generell karaktär, till exempel guidekartor och bildkartor. Du hittar mer information (på finska) om kartor på webbplatsen med Geoinformationsmaterial
 

Flygbilder
Helsingfors stad har beställt flygfotograferingar av stadens område sedan 1930-talet. Staden förfogar över omfattande arkiv med luft-, sned- och ortoflygbilder. Det finns mer information om flygbilder på webbplatsen med flygbilder.

 

Karttjänster på Internet
Helsingfors stad upprätthåller många karttjänster som är öppna för alla.

Helsingfors karttjänst är en portal på Internet för kartor genom vilken du kan bläddra i flera ämbetsverks kart- och geoinformationsmaterial. Via tjänsten kan du också söka efter fastigheter, byggnader, plankartor och registerupplysningar om miljön. Tjänsten ger tillgång till flera olika baskartor, till exempel guidekartor, olika versioner av fastighetskartor, ortoflygbilder och en omfattande kollektion av historiska kartor och flygbilder. (https://kartta.hel.fi/)


Huvudstadsregionens guidekarta är en adressregisterbaserad webbplats som är lätt att använda. Du förflyttar dig på kartan med hjälp av musen eller genom att mata in önskad adress i sökfältet. Programmet öppnar en kartruta vid den eftersökta adressen. (http://kartta.helsinginseutu.fi/)


huvudstadsregionens servicekarta kan du leta efter och hitta alla kommunala tjänster i ditt bostadsområde, tjänsternas adress- och kontaktuppgifter samt likaså information om respektive servicepunkts tillgänglighet. Servicekartan är en gemensam applikation för huvudstadsregionen och omfattar Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. (http://palvelukartta.hel.fi/)
 

Helsingfors geoinformationsregister
Geoinformationsregistret är en gemensam tjänst för Helsingfors stad i vilken man samlar metainformation, dvs. beskrivningsuppgifter, om geoinformationsmaterial och -tjänster vid stadens olika förvaltningsnämnder.
I geoinformationsregistret hittar du bland annat data om geoinformationsmaterialet, dvs. namn, korta beskrivningar, användningssyfte samt upplysningar om materialets aktualitet och metoderna för dess upprätthållande. Registret innehåller också en kortfattad historik om materialet.
Det tekniska upprätthållandet av geoinformationsregistret sköts av  Stadsmiljösektorn, Stadsmätningstjänster. Respektive förvaltningsnämnd upprätthåller metainformationen kring sin egen geoinformation.

För mer information, e-mail: paikkatieto (at) hel.fi


 

E-tjänster 

E-tjänster

Karttakori




DELA
15.05.2019 09:43

Förfrågningar: 

Tryckta kartor
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111
asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Övriga kartor
Kartor, tfn (09) 310 22111
karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Adresstjänst, tfn (09) 310 22111
osoitteet@hel.fi

FRITIDSKARTOR

Fritidskartorna: en karta över Helsingfors fiskevatten.