Hoppa till innehållet

Försäljning av och tillstånd för kartor

Staden äger fullständiga upphovsrätter till de kartmaterial och kartprodukter som avdelningen upprätthåller. För användningen av material för olika ändamål debiteras materialersättningar och för leveransen av material till beställarens förfogande debiteras även olika löstagnings-, utskrivnings- och leveranskostnader. Publicering av material förutsätter dessutom alltid publikationstillstånd av stadsmätningsavdelningen, varmed materialets användning för olika syften kontrolleras. Vissa material finns också att få gratis, dvs. som s.k. öppna data.
 

Det kartmaterial som stadsmätningsavdelningen upprätthåller används som bakgrundskartor inom många olika tjänster. Genom publicering av kartmaterial på Internet överlåter stadsmätningsavdelningen endast en bläddringsrätt till användaren samt rätt att kopiera material för eget bruk (inte till exempel på offentliga hemsidor).


Redan partiell kopiering av kartmaterial till andra webbplatser eller annan användning är förbjuden utan upphovsrättsägarens (stadsmätningsavdelningens) samtycke.


Materialbeställningar
Digitalt standardmaterial, tryckta och utskrivna kartprodukter, kartanvändningstillstånd, publiceringstillstånd och skräddarsydda kartprodukter kan beställas via e-postadressen  .
Per e-post kan man även fråga om fakta, prisuppgifter och leveranstider ifråga om material.
Frågor per telefon vid behov på numret  (09) 310 22111.


I beställningsmeddelanden om digitala kartmaterial ska följande upplysningar anges:
• objektdata samt områdesavgränsning av den önskade kartan (till exempel gatuadress, fastighetskod eller kartavgränsning som bilagd fil)
• önskat filformat (till exempel vektor: dgn, dwg eller raster: tif, jpg, png eller pdf)
• koordinat- och höjdsystem (som standardantagande i systemen ETRS-GK25 (EPSG:3879) och N2000)
• beställarens kontaktuppgifter
• leveranssätt och adress
• faktureringsuppgifter (även FO-nummer eller personbeteckning).
 

Mer information och användnings- och publiceringstillstånd

Om det beställda materialet används i en publikation (tryckalster, Internetsida eller annan publiceringsmiljö), ska man för publiceringen av materialet ansöka om ett skriftligt publiceringstillstånd. En tillståndsblankett kan beställas samtidigt med det övriga materialet och blanketten ska returneras undertecknad (per post eller med fax) till karttjänsten.


Prissättningsgrunder
Vid överlåtelse av kart- och geoinformationsmaterial följer vi en årligen fastställd prislista.18.06.2021 10:51