Hoppa till innehållet

Geoinformationsmaterial

Geoinformationsmaterial   
Stadsmätningstjänster producerar Helsingfors stads viktigaste kart- och geoinformationsmaterial samt en avsevärd del av stadens webbtjänster som bygger på dessa. 

Registermaterial
Helsingfors stads kommunregister, som upprätthålls av stadsmätningsavdelningen och övriga registermyndigheter, innehåller information om fastigheter, byggnader, outbrutna områden och arrendeområden på Helsingfors stads områden. I kommunregistrets plansektion får du information om Helsingfors detaljplaner, byggförbud, planbestämmelser och byggrätt enligt den gällande detaljplanen samt adresser. Fastighetssektionen innehåller information om fastigheter och överlåtna, outbrutna områden.

Koordinat- och höjdsystemet
Helsingfors stad tog i bruk ett nya koordinat- och höjdsystem från den 1 december 2012. Systemändringarna genomfördes samtidigt i alla städer i huvudstadsregionen.


Städerna Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda använder följande koordinat- och höjdsystem:
• Plankoordinatsystemet ETRS-GK25, som bygger på den finländska realiseringen EUREF-FIN av det europeiska koordinatsystemet ETRS89. Koordinatsystemets internationella kod är EPSG:3879.
• Höjdsystemet N2000.
Helsingfors stads separata koordinatsystem och höjdsystemet NN samt de övriga städernas motsvarande lokala system tas ur bruk efter en övergångstid.
 

Mer information om koordinatsystem och höjdsystem.

E-tjänster 

E-tjänster

Karttakori

18.06.2021 10:46
Förfrågningar: 

Tryckta kartor: 
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Övriga kartor: 
Kartor, tfn (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor: 
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Kundtjänst (Adresstjänst), tfn (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi