Hoppa till innehållet

Publiceringstillstånd för kartor

Stadsmiljösektorns stadsmätningstjänster upprätthåller stadens kartverk. 

Stadsmätningstjänsterna kontrollerar och övervakar användningen av och upphovsrätter för kartor.

För mer information kontakta direkt:
Karttjänsten
tfn (09) 310 22111
 e-post: karttatilaukset@hel.fi     

 18.06.2021 10:53