Tillfälliga trafikanordningar

Gatuarbeten och evenemang förorsakar tillfälliga trafikarrangemang: man blir tvungen att till exempel göra vägar smalare eller stänga av dem. För tillfälliga trafikarrangemang krävs alltid stadmiljösektorns beviljade tillstånd. Syftet med tillståndsförfarandet och till den anknytande övervakningen är att säkra att det är tryggt att använda gatan.

 DELA
20.06.2017 10:08