Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Sörnäsgatan 1
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
09 310 22111
Läs mera
Visa på kartan

Tillfälliga trafikanordningar

Gatuarbeten och evenemang förorsakar tillfälliga trafikarrangemang: man blir tvungen att till exempel göra vägar smalare eller stänga av dem. För tillfälliga trafikarrangemang krävs alltid stadsmiljösektorns beviljade tillstånd. Syftet med tillståndsförfarandet och till den anknytande övervakningen är att säkra att det är tryggt att använda gatan.

 DELA
01.11.2018 14:39