Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Gatudamm

Förutom direkta avgasutsläpp lyfter trafiken upp gatudamm som innehåller material som lossnat från vägens yta, sandningsmakadam, bromsar, däck, dubbar m.m. Gatudammet är ett av de största luftkvalitetsproblemen i Helsingfors. Även byggarbetsplatserna och gatuarbetena förorsakar gatudamm som lätt sprider sig från byggplatserna ut i omgivningen.

Gatudammet försämrar luftkvaliteten i allmänhet om vårarna

Gatudammet syns i synnerhet om våren, men en del av partiklarna är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. Dessa partiklar med en diameter som är mindre än 10 mikrometer kallas inandningsbara (PM10). De hamnar i de nedre luftvägarna, dvs. luftstrupen och bronkerna. Det finns särskilt mycket inandningsbara partiklar om vårarna. Från torkande vägar stiger de under vintern hopade partiklarna upp i luften med trafiken och vinden.

För att sänka koncentrationerna av damm har man utarbetat ett luftskyddsprogram som innehåller stadens långsiktiga åtgärder för att bekämpa gatudammet. För akuta försämringar av luftens kvalitet har man utarbetat en beredskapsplan enligt vilken miljötjänster kan ge bevattningsbegäran när koncentrationerna av gatudamm är höga.

Partiklar av alla storlekar är mycket skadliga för hälsan

Partiklar av alla storlekar har konstaterats skada hälsan, i synnerhet hos känsliga befolkningsgrupper. Särskilt känsliga är astmatiker, små barn, äldre personer och personer som lider av krans- och kärlsjukdomar. Förutom hälsorisker försämrar gatudammet trivseln och smutsar ner omgivningen.

Mycket skadliga för hälsan är partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer. Dessa härstammar från bränningsprocesser till exempel från dieselfordonens motorer, små eldar och energiproduktionen. De högsta halterna av finpartiklar i huvudstadsregionen har i allmänhet sitt ursprung utanför vårt lands gränser.

Luftkvalitet i huvudstadsregionen (HRM)20.01.2021 15:20

Dammbindning

Man använder kalciumklorid för dammbekämpning.