Hoppa till innehållet

Vintercykling

Helsingfors stad har som mål att vara en bra cykelstad året om för invånare i alla åldrar. Staden främjar cykling vintertid genom att utveckla underhållet av cykellederna. 

Helsingfors stad har som mål att främja vintercykling och utveckla metoder för underhåll av cykellederna vintertid. Utifrån responsen på och resultaten av försöket med underhåll av cykelvägar vintern 2015–2016 har staden utvidgat försöket och provat nya metoder för vinterunderhåll av de huvudsakliga cykellederna. 

Prioriterad led för vintercykling på Banan.
Prioriterad led för vintercykling på Banan.

Rapport om försöket med vinterunderhåll från 2016 (PDF på finska) »

Slutrapport om försöket med vinterunderhåll från 2018 (PDF på finska) »

Cykelleder med prioriterat vinterunderhåll

Vintersäsongen 2019–2020 avlägsnades snön från de tre huvudsakliga cykellederna genom borstning, och för halkbekämpningen användes saltning, istället för traditionell plogning och sandning.

Dessutom avlägsnades snö genom borstning på en av lederna, och som halkbekämpning provade man biologiskt nedbrytbart kaliumformiat. En av lederna plogades dessutom mer effektivt, och halka bekämpades med sandningskross.

Borstsaltning är ett effektivt sätt att hålla cykellederna isfria och trygga. Lederna är även tryggare och mer användbara på våren, eftersom det inte ligger sandningsgrus på dem. Enligt responsen från cyklister ökar gruset risken för fall och punktering. Den minskade användningen av sandningsgrus minskar även mängden gatudamm på våren.

Borstsaltning har använts på de prioriterade lederna sedan 2015.

Lederna på kartan

Leder med prioriterat vinterunderhåll vintern 2019–2020 »

Kortadressen för denna webbplats är hel.fi/talvipyöräily02.11.2020 13:37