Hoppa till innehållet

Underhållsklassificering av gatorna

I vilken ordning plogas gatorna?

Gatorna samt gång- och cykelbanorna delas in i tre underhållsklasser enligt gatuklassificeringen och hur livligt trafikerad gatan är.

Plogning av körbanor

Körbanorna i klass I plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller körbanan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 04.00 och 18.00 plogas vägen inom tre timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 18.00 och 04.00 plogas vägen senast kl. 7.00, då pendlingen till och från arbetsplatserna startar.

Körbanorna i klass II plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller körbanan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 03.00 och 16.30 plogas vägen inom fyra timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 16.30 och 03.00 plogas vägen senast kl. 7.00, då pendlingen till och från arbetsplatserna startar.

Körbanorna i klass III plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 7 centimeter eller körbanan täcks av mer än 5 centimeter snöslask. Vägen plogas inom tre dygn. På lördagar och söndagar röjs ingen snö.

Karta över körbanornas underhållsklasser

Klass I: röd, klass II: gul, klass III: blå

 

Helsingfors karttjänst, en portal för kartor »

Plogning av gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägarna i klass A plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 03.00 och 17.00 plogas vägen inom fyra timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 17.00 och 03.00 plogas leden senast kl. 7.00, då pendlingen till och från arbetsplatserna startar.

Gång- och cykelvägarna i klass B plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 3 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 06.00 och 17.00 plogas vägen inom fyra timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 17.00 och 03.00 plogas leden senast kl. 7.00, då pendlingen till och från arbetsplatserna startar.

Gång- och cykelvägarna i klass C plogas när tjockleken på snötäcket överskrider 5 centimeter eller vägytan täcks av mer än 5 centimeter snöslask. Om snöfallet upphör mellan kl. 04.00 och 13.00 plogas vägen inom åtta timmar. Om snöfallet upphör mellan kl. 13.00 och 04.00 plogas vägen senast kl. 12.00 följande dag.

Observera att inte alla leder i parker och grönområden underhålls vintertid! 

Karta över underhållsklasserna för gång- och cykelvägar 

Klass A: mörkröd, klass B: orange, klass C: gul, inget vinterunderhåll: ljusblå 

Helsingfors karttjänst, en portal för kartor »

Exempel 1: Snöfallet upphör kl. 18.00, vilket innebär att körbanorna i klass I och II samt gång- och cykelvägarna i klass A plogas senast kl. 07.00; lederna i klass B plogas senast kl. 10.00 och lederna i klass C senast kl. 12.00. Körbanorna i klass III plogas inom tre dygn.

Exempel 2: Snöfallet upphör kl. 17.00, vilket innebär att de övriga klasserna plogas på samma sätt som i exemplet ovan, men körbanorna i klass I plogas senast kl. 20.00.

Politikerna beslutar om anslagen

I den årliga budgeten fastställer Helsingfors stadsfullmäktige hur mycket pengar som finns tillgängliga för skötseln av gatu- och grönområdena. Stadsmiljönämnden avgör hur stor del av anslagen som används för gatorna.02.03.2021 10:01