Hoppa till innehållet

Underhållsavgift

Staden tar ut en avgift av fastigheterna för vinterunderhållet av gångbanorna och renhållningen av gatorna på de områden där fastigheternas gatuunderhållsuppgifter överförts på stadens ansvar. Plogning av körbanorna och andra arbeten som tidigare hört till staden bekostas med skattemedel såsom tidigare

För rättvisans skull tas en avgift ut av alla fastigheter på området – även de fastigheter som inte vid sin tomt har en gångbana – eftersom gångbanan används av alla som bor på området.

Den årsavgift som tas ut av fastigheten fastställs tillsvidare enligt följande:

Fastighetens årsavgift (€) =
0,095 x använd våningsyta (k-m2) + 0,046 x tomtens areal (m2)

Beloppet beläggs med 23 % moms.

Avgiften för till exempel ett egnahemshus med en våningsyta på 120 m2 och en tomt på 1000 m2:

0,095 x 120 + 0,046 x 1000 = 57,40 € om året. Inklusive momsen uppgår beloppet till 70,60 €.

Avgifterna fastställs enligt ovan nämnda formel på alla de områden som staden sköter, med undantag av Främre Tölö. I Främre Tölö fastställt avgiften enligt följande

Fastighetens årsavgift (€) =
0,176 x använd våningsyta (k-m2) + 0,526 x tomtens areal (m2)

Man kan be om uppgifter om fastighetens våningsyta och tomtens areal hos fastighetsregistret vid stadsmiljösektorn. Våningsytan räknas enligt byggnadernas yttre mått. Eventuella lagerbyggnader, garage, bastulokaler osv. inberäknas i våningsytan. Därför är våningsytan något större än bostadsytan.

 06.12.2019 09:47