Suoraan sisältöön

Totalt ansvar för underhållet i stadskärnan

Stadsfullmäktige beslutade 2012 att det övergripande ansvaret för gatornas underhåll där de skyldigheter att hålla gatorna rena och sköta vinterunderhållet som enligt lagen om underhåll av gator hör till fastigheterna har övergått till stadens ansvar, ska eftersträvas stegvis även i stadskärnan på ett sådant sätt att målet är att hela staden omfattas av det övergripande ansvaret 2020.

Om övergången informeras på denna sida (på finska) när man försäkrat sig om tidtabellerna. Stadens ekonomiska situation kan fördröja projektets fortskridande.

 10.01.2020 14:58