Hoppa till innehållet

Vart förs snön? Snötippar

Helsingfors stad transporterar plogad snö till sju snötippar på land och en i havet. Därtill samlas snön vid behov även ihop i tillfälliga snöhögar på öppna platser, på torg och vid parker runt om i staden. Dessa tillfälliga snöhögar används endast av stadens entreprenörer, inte av tomtägare.

Varför lämnas snön inte kvar där den ligger?

Snön plogas till gatornas kanter och i områden med plats för snövallar på gatan får snön ligga kvar. När dessa platser börjar bli fulla och det utlovas snöfall transporteras snövallarna till de officiella snötipparna.

I tättbebyggda områden finns det vanligtvis inte plats för snövallar eller snölagring på gatan. I sådana områden måste snön transporteras bort.

Snövallar och -högar kan inte lämnas kvar i områden, där de orsakar fara. Sådana platser är till exempel vid övergångsställen, invid broräcken samt på frisiktsområden i korsningar.

Snötippar

Utöver stadens entreprenörer kan även tomtägare, fastigheter och underhållsföretag lämna snö på snötipparna. Aktörerna ska registrera sig som användare av snötipparna här på finska »

Att lämna snö på tipparna är avgiftsbelagt (20,00 euro/lass + moms 24 %). Det är förbjudet att lämna snö på alla andra områden som staden äger än de officiella snötipparna. Snön som lämnas på tipparna ska vara ren och fri från avfall.

Snötipparna öppnas när behovet av att transportera bort snö från gatuområden uppkommer på vintern. Snötipparna kan tvingas stänga tillfälligt för underhållVid underhållsarbeten, som pågår från en halv timme till två timmar, plogar man körbanorna på tippen och gör plats för nya snölass.

Ärtholmen  

Läge: Ärtholmens sydspets
Öppet: dygnet runt

Hertonäs

Läge: Söder om vägen till Fastholmen, infart från Bävervägen
Öppet: må–fr kl. 7–22, lö kl. 7–14.30

Byholmen

Läge: Byholmsgatan 8
Öppet: må–on kl. 7–22, to–fr kl. 7–20.30, lö kl. 7–14.30

Malm 

Läge: Infart från Tattaråsvägen i korsningen till Malms flygplats 
Öppet: må–fr kl. 7–20.30 (paus för underhåll kl. 11–12)

Magnuskärr

Läge: Infart från Kårbölelänken 
Öppet: må–fr kl. 7–22, lö kl. 7–20, sö 7–20 (stängt för underhåll kl. 10–11)

Åggelby (Dammen) 

Läge: Infart från Risdammsvägen
Öppet: må–fr kl. 7–21, lö kl. 7–20, sö 7–20 (stängt för underhåll kl. 11–12)

Vik

Läge: Viksvägen 33
Öppet: dygnet runt

Nordsjö

Läge: Infart från Hamnbågen
Öppet: dygnet runt

Kortadressen för denna webbplats är hel.fi/lumenvastaanotto

Att lämna snö på tipparna är avgiftsbelagt (20,00 euro/lass + moms 24 %). Det är förbjudet att lämna snö på alla andra områden som staden äger än de officiella snötipparna. Läs mera on enderhållsavgifter » 28.01.2021 14:47