Suoraan sisältöön

Skadestånd

För skador som sker på allmänna platser svarar vanligtvis den som svarar för underhållet av området i fråga.

Stadsmiljösektorn svarar för de skador som åsamkas stadsborna om gatan inte är i ett tillfredsställande skick för trafik. Ett fordon kan till exempel skadas av en grop i gatan eller av att ett träd i gatan eller i en park eller ett trafikmärke faller på fordonet. Om vintern uppkommer även skador till följd av halkningar.

Stadsmiljösektorn svarar i huvudsak för

  • skicket av gatornas körbanor
  • och i många förortsområden för halkbekämpning på gångbanor
  • för avvärjande av halka på övergångsställen, leder för den lätta trafiken och torgområden.

 

Avvikelser

  • För spårvägarna och området mellan dem svarar trafikverket.
  • För avloppsbrunnarnas lock (slutna) svarar HRM vattenförsörjning.
  • För att hålla gångbanorna halkfria svarar den fastighet som ligger intill gångbanan, med undantag av områden för vilka ansvaret för gatuunderhållet överförts på staden.

 

 06.12.2019 09:47