Hoppa till innehållet

Forskning och statistiker

Trafikplaneringsavdelningen följer upp trafikens utveckling i staden. Varje år räknas antalet bilar, cyklar och fotgängare i trafiken för att få en grund för planeringsarbetet.

Utvecklingen av trafiksäkerheten följs upp genom statistikföring och analysering av trafikolyckor utifrån polisens register över olyckor. För att reducera olyckor följer man upp orsakerna till olyckorna, bakgrundsfaktorer, olyckplatser och andra faktorer som inverkar på att olyckor sker. Uppgifterna används för uppgörande av trafikplaner.

Statistiker på finska sidan >>
06.12.2019 09:53