Suoraan sisältöön
Framsidan
A A A

Finland 100 år

Helsingfors stad uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum genom sina egna evenemang.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Förslaget tas upp för behandling i stadsfullmäktige 27.9.

Läs mera »

EMA till Helsingfors

Helsingfors deltar i tävlingen - Europeiska läkemedelsmyndigheten till Finland.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »