Suoraan sisältöön

Stadscyklar

Helsingfors stad eftersträvar en ökning av andelen cykelåkning i stadstrafiken. Ibruktagandet av stadscykeltjänsten sommaren 2016 stöder det här målet. 

Det är möjligt att registrera sig som användare i stadscykelsystemet på HRT:s webbplats www.hsl.fi/sv/stadscyklar. En cykel kan tas i bruk på en cykelstation med en cyklistkod som fås i samband med registreringen eller med HRT:s resekort och en nyckelkod. Dessutom kan en cykel tas i bruk på fem stationer med betalkort utan registrering.

Stadscykeln är en sambrukscykel för alla som rör sig i innerstaden, både invånare och besökare. Stadscykelsystemet kompletterar kollektivtrafiktjänsterna och medför resetids- och hälsofördelar.

Inledningsvis erbjuds 500 stadscyklar på 50 cykelstationer. Stationerna finns i Helsingfors innerstadsområde, som gränsar till Gräsviken i väster, till Bortre Tölö i norr och Sörnäs i öster. År 2017 erbjuder tjänsten 1 500 cyklar på 150 stationer med ett verkningsområde som sträcker sig till Munksnäs, Böle och Gumtäkt.

Cykelåkning ökar stadsbornas lycklighet. Stadscyklarna är mycket populära eftersom de kan tas i bruk mycket enkelt. På kartan hittar du olika cykelstationer med lediga cyklar och deras cykelställ. Det första numret anger antalet cyklar på plats och det sista numret det totala antalet cykelplatser.

Läs mer:

www.hsl.fi/sv/stadscyklar, registrering som användare och bruksanvisningar.

Användningsvillkor för stadscykelsystemet

Cykel

Kommunerna i huvudstadsregionen och HRT har utarbetat en marknadsföringsstrategi för cykelåkning 2016–2020. Målet för strategin är att utvidga cykelåkningen och öka trafikanternas förståelse för varandra. Cykelåkningen främjas bl.a. genom att utvidga bannätverket och förbättra cykelparkeringen och med stadscyklar, vars gula färg är varumärkesfärgen för cykelåkning, som används enhetligt i kommunikationen.DELA
07.09.2017 15:28
hsl-logo Rese
planeraren

: