Hoppa till innehållet

Stadscyklar

Helsingfors stad eftersträvar en ökning av andelen cykelåkning i stadstrafiken. Ibruktagandet av stadscykeltjänsten sommaren 2016 stöder det här målet. 

Det är möjligt att registrera sig som användare i stadscykelsystemet på HRT:s webbplats kaupunkipyorat.hsl.fi/sv. En cykel kan tas i bruk på en cykelstation med en cyklistkod som fås i samband med registreringen eller med HRT:s resekort och en nyckelkod. Dessutom kan en cykel tas i bruk på fem stationer med betalkort utan registrering.

Stadscykeln är en sambrukscykel för alla som rör sig i innerstaden, både invånare och besökare. Stadscykelsystemet kompletterar kollektivtrafiktjänsterna och medför resetids- och hälsofördelar.

Inledningsvis erbjuds 500 stadscyklar på 50 cykelstationer. Stationerna finns i Helsingfors innerstadsområde, som gränsar till Gräsviken i väster, till Bortre Tölö i norr och Sörnäs i öster. Under april 2019 står ca. 150 cykelstationer i Helsingfors 107 i Esbo till förfogande. I Esbo har två nya stationer tillkommit. I maj utvidgas servicen märkbart då 88 nya stationer tas i bruk, främst i norra och östra Helsingfors. Efter utvidgningen finns det sedan totalt ca. 345 stationer med sammanlagt ca. 3 450 cyklar i Helsingfors och Esbo.

Stadscyklar också i Vanda

Den 3 juni blir det sedan dags för stadscykelpremiär också i Vanda. Det blir sammanlagt 1 000 cyklar på ca. 100 stadscykelstationer belägna i dels centra, dels arbetsplatszoner i storområdena Dickursby, Aviapolis, Myrbacka, Kivistö och Björkby.

Cyklarna tas i bruk och återlämnas med hjälp av HRT:s resekort eller mobilapplikation. Systemet är ett annat än i Esbo och Helsingfors, och det går inte att returnera en cykel från ena systemet till det andra.

Cykelåkning ökar stadsbornas lycklighet. Stadscyklarna är mycket populära eftersom de kan tas i bruk mycket enkelt. På kartan hittar du olika cykelstationer med lediga cyklar och deras cykelställ. Det första numret anger antalet cyklar på plats och det sista numret det totala antalet cykelplatser.

Läs mer:

kaupunkipyorat.hsl.fi/sv, registrering som användare och bruksanvisningar.

Hitta på kartan lediga citycyklar.

Cykel

Kommunerna i huvudstadsregionen och HRT har utarbetat en marknadsföringsstrategi för cykelåkning 2016–2020. Målet för strategin är att utvidga cykelåkningen och öka trafikanternas förståelse för varandra. Cykelåkningen främjas bl.a. genom att utvidga bannätverket och förbättra cykelparkeringen och med stadscyklar, vars gula färg är varumärkesfärgen för cykelåkning, som används enhetligt i kommunikationen.18.11.2020 16:23