Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Planering, byggande och underhåll

Stadsmiljösektorn ansvarar för planeringen av cykeltrafiken i Helsingfors. För byggande och underhållet av cykellederna ansvarar stadsmiljösektorn och i fråga om cykelleder på vissa friluftsområden kultur- och fritidssektorn.

Tyngdpunktsområdet för de närmaste åren ligger i utvecklandet av innerstadens cykelleder enligt följande nya planeringsprinciper: cykelåkning jämförs inte längre med gång, utan allt tydligare med fordonstrafiken. I de kommande planerna leds t.ex. inte trafiken från huvudcykellederna in bland fotgängarna på gångbanan. Cykelåkning på gatan underlättas bl.a. genom att bygga enkelriktade cykelvägar och cykelfiler samt genom att förbättra arrangemang vid korsningarna.

Stadsfullmäktige beslutar varje år i samband med budgeten hur mycket pengar riktas till byggande av cykelvägar.  

De mest betydelsefull cykelvägsprojekt

Planeringsprojekt

 • Cykelvägen längs Helsingforsvägens östra ända
 • Cykelvägen längs Helsingforsvägens västra ända
 • Runebergsgatans cykelväg på sträckan Tölö torg–Mannerheimvägen
 • Mechelingatans cykelväg på sträckan Sandviksgatan–Topeliusgatan
 • Cykelvägarnas förbindelser i riktning in mot och ut från innerstaden
 • Varvsgatans cykelfiler
 • Mannerheimvägens cykelväg längs sträckan Postgatan–Runebergsgatan*

Du kan bekanta dig med planeringsmaterialet på Helsingfors karttjänst
*Stadsmiljösektorn utarbetade trafikplanering färdig och gatuplaneringen också under arbetet på stadsmiljösektorn.

Byggnadsprojekt

 • Cykelfilen längs Mannerheimvägens östra kant på sträckan Brunnsgatan-Postgatan 
 • Nordensköldsgatans cykelväg på sträckan Idrottsgatan–Topeliusgatan 
 • Sågaregatans cykelväg på sträckan Transformatorgatan–Abraham Wetters väg
 • Breddande av Filarvägens cykelväg på sträckan Viksvägen–Holkvägen 
 • Breddande av Hjulkvarnsvägens cykelväg på sträckan Handelskvarnsvägen–Depåvägen 

Mer information på stadsmiljösektornwebbplats

 

 06.12.2019 09:54